15 manieren om je kinderen dankbaarheid en vrijgevigheid te leren

15 manieren om je kinderen dankbaarheid en vrijgevigheid te leren

Een nieuw mobieltje, een eigen Ipad, dat gave spel wat klasgenootjes ook hebben, kleding van dat ene merk… kinderen kunnen soms hoge eisen stellen en met weinig tevreden zijn. Ze denken dat het normaal is om alles te hebben. Als ouder kun je hopen dat ze spontaan met het idee komen om hun geld te delen met anderen die het minder hebben. Of dat ze in elk geval beseffen hoe goed ze het hebben. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Lukas 12:34). Maar dat moeten ze wel eerst leren. Daarom hieronder 15 tips hoe je je kinderen bewust kunt maken van de luxe waarin ze leven en hoe je ze kunt leren vrijgevig te zijn in plaats van hebberig.

1. Zakgeld
Door kinderen zakgeld te geven en af te spreken dat ze  bepaalde dingen hiervan zelf moeten doen (bijvoorbeeld cadeautjes kopen), krijgen kinderen meer inzicht in geldzaken. Vanaf 5 jaar zou je al zakgeld kunnen geven zodat ze al leren dat dingen geld kosten.

2. Leren sparen
Een nieuw computerspel koop je niet voor 2 euro en merkkleding is duur. Daarom is het goed om je kinderen al vanaf jongs af aan te leren dat voor grotere uitgaven geld gespaard moet worden. Help ze om van hun zakgeld elke week iets apart te leggen (bijvoorbeeld in een spaarpot) en reken samen uit hoe lang er gespaard moet worden om te kunnen kopen wat je kind graag wil hebben.

3. Gesprek over armoede
Je kunt je kinderen vertellen dat niet alle kinderen het zo goed hebben als wij. Leg bijvoorbeeld uit dat er in sommige landen niet genoeg geld is om elke dag voldoende eten te kopen en dat sommige kinderen niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, om geld te verdienen.

4. Cijfers van armoede
Heb je kinderen vanaf ongeveer 10 jaar? Dan kun je ook eens een aantal cijfers van armoede met ze bespreken. Bijvoorbeeld:

  • 1 op de 10 mensen moeten leven van minder dan €1,70 per dag. In Nederland kun je daar nauwelijks een warme maaltijd van koken, laat staan dat je er nog brood van kunt kopen en je huis en kleding van kunt betalen.
  • Elk uur sterven er ongeveer 600 kinderen door ondervoeding (er is te weinig geld om eten voor ze te kopen). Dat is 10 kinderen per minuut!
  • Ruim 1 op de 10 kinderen in Nederland leeft in armoede, wat betekent dat er soms dagen zijn dat hun ouders niet voldoende geld hebben om eten voor ze te kopen.

5. Samen bidden
Vervolgens is het goed om met elkaar te bidden voor de landen waar nood en armoede is. Voor kinderen werkt het prettig om dingen visueel te maken. Twee voorbeelden hoe je dit zou kunnen doen:

  • Pak een wereldbol en kijk met elkaar in welke landen mensen in armoede leven. Leg vervolgens allemaal je hand op een land waar armoede is. Bid voor de noden van de kinderen en de mensen in dat land en dat ze Jezus leren kennen die voor hen wil zorgen.
  • Leg een zakje rijst neer en zet een lege schaal op tafel. Ieder neemt een handje rijst en strooit dit in de schaal terwijl jullie bidden voor voedsel voor kinderen die dit nodig hebben. Mede door jullie gebed, zal God gaan voorzien.

6. Wat zegt de Bijbel?
De Bijbel staat vol met beloften dat God wil en zal voorzien in wat we nodig hebben. Zoek met elkaar wat teksten op waarin dit specifiek wordt genoemd en schrijf deze op een grote poster. Deze kunnen jullie met elkaar ophangen gedurende de periode dat je met dit thema bezig bent. Bespreek ook dat God het is die papa en mama de talenten en de kracht heeft gegeven om te werken en geld te verdienen, waardoor jullie kunnen kopen wat jullie nodig hebben. Lees de teksten samen hardop voor, zodat ze in je gedachten blijven en je er steeds weer aan zult denken dat God jullie bron is.

7. Luxe-lijst
Maak met elkaar een lijst met alles wat jullie in huis hebben en wat jullie dagelijks, regelmatig of jaarlijks kunnen doen omdat jullie daarvoor voldoende geld hebben. Denk aan warm douchen, eten kopen in de supermarkt, medicijnen kopen als je ziek bent (veel mensen in de wereld sterven omdat er geen geld is voor medicijnen) maar ook op vakantie gaan en met de auto naar opa en oma gaan. Dank God met elkaar dat Hij in al deze dingen voorziet.

8. Praktisch inzicht
Om je een beetje in te kunnen leven in de omstandigheden waarin sommige andere kinderen in de wereld in leven, ga je dit als gezin een dag (of een week) uitproberen. Jullie zetten de de verwarming op 16 graden (dikke truien aan!), eten droog brood met water en ’s avonds rijst met bonen en gaan met de fiets naar plekken waar jullie anders met de auto naar toe gaan. Misschien heb je nog andere ideeën hoe je even met minder luxe kan doen?

9. Samen sparen en geven
Dit praktische inzicht kan een stimulans zijn om echt iets aan de armoede van andere mensen te willen doen. Jullie zouden bijvoorbeeld kunnen afspreken dat jullie het geld dat jullie uitsparen door tijdelijk ‘in armoede’ te leven apart leggen, bijvoorbeeld 10 cent per boterham voor het beleg dat je er nu niet op doet. Dit kunnen jullie weggeven aan kinderen in armoede. Maar je kunt ook afspreken dat er wekelijks of maandelijks een bedrag gespaard wordt of dat je kinderen klusjes mogen doen om geld te sparen. Zoek met elkaar een leuk spaardoel waar het geld naartoe gaat. Zo zou je als gezin kunnen sparen voor een geit voor een gezin in armoede.

10. Samen een kindje sponsoren
Een mooi spaardoel zou ook kunnen zijn om met elkaar een kindje te sponsoren, bijvoorbeeld via Compassion of World Vision. Het mooie hiervan is dat je regelmatig brieven krijgt van het kind dat jullie sponsoren en zo op de hoogte blijft van hoe het met dit kind gaat. Deze persoonlijke verhalen halen de situatie dichtbij en helpen je eigen kinderen om zich in te leven in jullie sponsorkind. Praat er ook eens over dat zij net zo goed in dat land en in die omstandigheden geboren hadden kunnen worden.

11. Je kinderen leren zelf te geven
Naast samen sparen en geven, is het ook goed om je kind te leren om zelf te geven. God vraagt ons in de Bijbel bijvoorbeeld om onze tienden naar de voorraadkamer (de kerk) te brengen en belooft dat Hij ons dan zal zegenen. Leg dit aan je kinderen uit en spreek af dat ze wekelijks 10% van hun zakgeld in de collecte doen in de kerk. Hiermee leren ze het principe dat geven (in dit geval aan God), goed is. Praat er daarnaast over hoe fijn het is om ook aan anderen te geven, bijvoorbeeld door een vriendje te ‘trakteren’ op een leuk uitje of door een klein deel van het zakgeld bij de sponsoring van jullie Compassion-kindje te leggen. De Bijbel zegt: “Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven,  want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.” (Lukas 6:38)

 12. Je kind een donatie laten doen
Om je kinderen de gelegenheid te geven om ook een wat grotere donatie te kunnen doen, zou je bijvoorbeeld één keer per jaar je kinderen een bedrag kunnen geven dat bedoeld is om weg te geven aan een goed doel of aan iemand in nood. Ze mogen zelf kiezen waar het geld naartoe gaat. Dit stimuleert hen om na te denken aan wie of wat ze zouden kunnen geven en geeft ze nog meer bewustzijn over de mooie kanten van geven.

13. Delen uit je overvloed
Veel kinderen hebben een overvloed aan speelgoed. Vaak komen ze er niet eens aan toe om overal mee te spelen. Een mooie aanleiding om te geven! Zoek met elkaar het speelgoed eens uit en kijk wat je niet of nauwelijks gebruikt. Of spreek af dat al het speelgoed dat je kinderen houden, moet passen in de speelgoedkast en wat er niet in past, is over. Geef al het speelgoed dat over is vervolgens weg, bijvoorbeeld aan de speelgoedbank, de kringloopwinkel of aan een goed doel. Of doe mee aan de schoenendoosactie en vul een schoenendoos met speelgoed en andere dingen voor een kind in armoede.

14. Omzien naar je naasten
God leert ons om naar onze naasten om te zien. Jezus zegt: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.” (Mattheüs 25:40) Zoek met elkaar deze tekst op in jullie eigen Bijbel en praat er samen over: wie zijn onze naasten? Zijn er misschien kinderen in je klas of mensen in de buurt die minder hebben dan wij? Hoe zouden we ze kunnen helpen? Ga dit vervolgens met elkaar doen.

15. Actie op school
Als je kinderen een bepaald doel hebben ontdekt dat ze mooi vinden en waar ze graag geld aan willen geven, is het ook mooi als ze hun klasgenoten hierin kunnen betrekken. Vraag op school eens of er een actie gehouden mag worden met de hele klas of school voor dit goede doel. Laat je kind meedenken hoe de actie op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorloop of een rommelmarkt.

Met deze vijftien tips help je je kinderen om dankbaar te zijn en goede keuzes te maken wat te doen met hun geld. Welke creatieve ideeën heb je zelf nog of wat doe jij misschien al in jouw gezin om je kinderen dankbaarheid en vrijgevigheid te leren?

Imke