Disclaimer & privacy

Disclaimer

  • Hoewel bij het maken en onderhouden van de website en verdere communicatiemiddelen van Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de gebruikte teksten en grafische voorstellingen (waaronder foto’s en video’s) kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Voor onvolledigheden en/of fouten kan contact met ons worden opgenomen.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie en adviezen die door Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie gegeven worden op haar online platform of via andere media. In alle gevallen blijven (aanstaande) ouders/verzorgers en andere gebruikers van ons platform zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruiken van de gegeven informatie. Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer toegepaste adviezen een onvoldoende of verkeerde uitwerking hebben.
  • De inhoud van onze website valt onder het auteursrecht van Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie.

Privacy Statement

Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie heeft dit Privacy Statement opgesteld om jou te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie. Wanneer je de website van Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie bezoekt, contact met ons opneemt of een advies of onderzoek wordt afgenomen, kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie streeft naar openheid over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, daarom wordt in de onderstaande tekst toelichting gegeven over de verschillende doeleinden en manieren waarop en waarom persoonsgegevens verwerkt worden. Ook geven we overige relevante informatie rondom jouw privacy, zoals hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom we die verzamelen
Contactformulieren
Op onze website staat een contactformulier. Deze is bedoeld voor jou als gebruiker om contact met ons op te nemen met bijvoorbeeld vragen. In geval van een vraag, slaan we je contactgegevens (naam, e-mailadres) en je vraag op zolang de vraag loopt, om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Contactpersonen
Contactgegevens van mensen waar Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie mee samenwerkt, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, worden opgeslagen om contact op te kunnen nemen over deze samenwerking.

Cookies
Als je gebruik maakt van onze website, slaan we functionele en analytische cookies op. Deze worden anoniem opgeslagen, deze zijn dus nooit terug te leiden naar individuele personen. Analytische cookies gebruiken we om het websitegebruik te kunnen analyseren en daarmee onze website te kunnen verbeteren. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Functionele cookies zijn bedoeld om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren.

Direct contact
Wanneer je ons belt, een WhatsApp bericht stuurt of ons persoonlijk aanspreekt met vragen over ons werk, slaan we je contactgegevens (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) en je vraag op zolang de vraag loopt, om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Onderzoek en advies
Indien je bij ons wordt aangemeld (via Het Torenkamertje) voor onderzoek of indien je zelf contact met ons opneemt voor advies, bijvoorbeeld via WhatsApp, telefoon of e-mail, wordt er een digitaal dossier aangemaakt. Hierin slaan we gegevens op die ons helpen om het onderzoek uit te kunnen voeren en goede adviezen te kunnen geven. We gebruiken deze gegevens alleen om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook slaan we je contactgegevens op om je te kunnen bereiken.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s van YouTube). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Overkoepelende opmerking
In alle gevallen geldt dat Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie het beginsel van ‘minimale gegevensverwerking’ hanteert. Dit houdt in dat er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan noodzakelijk is in het kader van elke van de hierboven genoemde doelstellingen. Het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang dat Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie heeft bij de verwerking van deze gegevens, zoals is toegestaan in de wet- en regelgeving.

Met wie we jouw data delen
Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie is de verantwoordelijke in de zin van de WBP en AVG. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt en ten alle tijden in overeenstemming is met dit Privacy Statement.

In opdracht van ons kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen waar persoonsgegevens voor worden verwerkt. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Wij verstrekken persoonsgegevens wel aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoe lang we jouw data bewaren
Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wanneer je ons verzocht hebt om in overeenstemming met de AVG je persoonsgegevens te verwijderen, worden deze niet langer bewaard, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Welke rechten je hebt over je data
Je hebt bij ons het recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons mag vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben vastgelegd. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Daarnaast heb je het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Ten slotte kan je heb je het recht om ons te verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is om je identiteit te controleren.

Wil je een beroep doen op bovengenoemde rechten? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij behandelen je bericht zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 30 werkdagen.

 

Hoe we jouw data beveiligen
Het is van essentieel belang dat de persoonsgegevens die we verzamelen, zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Daarvoor nemen we passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Zo maken we onder andere gebruik van wachtwoorden op alle apparaten waar informatie staat opgeslagen. Waar mogelijk wordt tweestapsverificatie gebruikt. Dossiers van advies en/of onderzoek worden waar mogelijk altijd opgeslagen met een dubbel wachtwoord. Ook back-ups worden beveiligd met een wachtwoord. We hebben een clean desk policy, wat inhoudt dat we geen papieren informatie bewaren.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Disclaimer en/of ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar onderstaand adres.

Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie
Vondellaan 232
3842 EK Harderwijk

Onze Disclaimer & Privacy Statement zijn voor het laatst gewijzigd op: 09-11-2021.

Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van onze Disclaimer & Privacy Statement. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.