Gods stem verstaan I – uitleg en zelf oefenen

Gods stem verstaan I – uitleg en zelf oefenen

Christen zijn, houdt in dat we een persoonlijke relatie hebben met God. Hij is onze Vader en Hij zorgt voor ons. Maar wat een relatie vooral ook kenmerkt, denk maar aan de relaties die je verder hebt, is dat je met elkaar praat. Net zoals je met je partner en je kinderen praat, mag je ook met God praten. Nu is het niet zo dat je alleen maar tegen je partner praat en hij/zij nooit terug praat.Integendeel, je hebt een gesprek, waarbij je om de beurt dingen vertelt en naar de ander luistert. Bij God is dat niet anders. Hij vindt het fijn wanneer we Hem dingen vertellen en vragen, maar Hij wil ook graag tegen ons praten en ons dingen vertellen. Bijvoorbeeld hoeveel Hij van ons houdt, maar ook hoe we het beste met een situatie om kunnen gaan of hoe we iemand mogen bemoedigen.

Ik geniet er zelf erg van om zo’n persoonlijke relatie te hebben met God. Ik vind het heerlijk om altijd vragen te kunnen stellen aan Degene die alles weet, alle wijsheid bezit, alles overziet en alle macht heeft. Sommige mensen kennen dit aspect van het hebben van een relatie met God echter niet. Ze praten wel tegen Hem, maar horen Hem niet terugpraten. Dat is jammer, want daarmee mis je een belangrijk én mooi deel van het christen zijn. Daarom ga ik vandaag in op het verstaan van Gods stem: hoe werkt dat en hoe kun je dat zelf gaan doen? Volgende week komt aan bod hoe je hier samen met je kinderen mee aan de slag kunt gaan.

Allereerst is het goed om zeker te weten dát God tegen mensen spreekt. In de Bijbel vinden we meerdere teksten die duidelijk maken dat God niet alleen maar luistert, maar ook spreekt:

 • Jesaja 32:3b Zijn volk zal naar Zijn stem
 • Spreuken 4:20 Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg.
 • 1 Samuël 3:10 Samuël deed wat Eli hem had gezegd en zei: ‘Ja Here, ik luister.’ Toen zei de Here tegen Samuël: ‘Ik ben van plan …’
 • Johannes 10:27 Mijn schapen luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze.
 • Psalm 119:105 Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
 • Job 33:14 God spreekt wel degelijk – nu op de ene, dan op de andere wijze – hoewel de mens dat misschien niet opmerkt.

Die laatste tekst vond ik veelzeggend: God spreekt wel degelijk, maar niet iedereen merkt het op. Jij én je kinderen mogen gaan ontdekken dat God ook tegen jullie spreekt. Dat doet God op verschillende manieren:

 • God spreekt door de Bijbel heen. Daar gaat Psalm 119:105 ook over. Wanneer we in de Bijbel lezen, dan kunnen we het lezen als een verhaal van toen, of we kunnen het lezen en er springen bepaalde teksten uit die iets zeggen voor ons op dit moment voor de situatie waar wij ons in bevinden. Dat laatste noemen we een Rhema-woord. Dan spreekt God persoonlijk tot jou door Zijn Woord heen. Een leuke oefening om dit te ontdekken, is om een bepaald Bijbelgedeelte te lezen en jezelf daarbij de volgende vragen te stellen, die je allemaal beantwoordt met één vers uit het gedeelte:
 1. Wat heeft God mij te zeggen?
 2. Wat belooft God aan mij?
 3. Wat moet ik doen?
 4. Wat moet ik niet doen?

Een aantal Bijbelgedeelten die hiervoor erg geschikt zijn, zijn Psalm 34:1-15, Psalm 34:16-23, Mattheüs 6:1-15 en Mattheüs 6:25-34. Zo kun je meteen vier keer oefenen!

 • God kan spreken door gedachten die je krijgt. De Heilige Geest kan tot je spreken door je gedachten. Misschien heb je wel eens een gedachte gehad, waarvan je dacht ‘waar komt dat vandaan’? Of: ‘Hoe kom ik aan die wijsheid?’ Zelf heb ik regelmatig dat ik een gedachte krijg om iets te doen, maar dat ik die op dat moment niet echt logisch vind. Dus redeneer ik voor mezelf waarom ik beter iets anders kan doen. Later blijkt, dat die eerste gedachte, wél klopte. Die was van God; had ik daar maar naar geluisterd! Pas bijvoorbeeld, toen ik ’s morgens een gedachte kreeg over wat ik aan zou doen. Dat leek mij, gezien de weersvoorspellingen, echter niet logisch. Toen ik later op pad was, bleek het weer toch anders uit te vallen dan verwacht, en ontdekte ik dat ik toch beter aan had kunnen doen wat mijn Wijze Papa me al had verteld!
  Gedachten kunnen ook van jezelf af komen of van de tegenpartij, maar Gods stem is altijd liefdevol en in lijn met de Bijbel. Bovendien is het vaak iets dat als een kleine verrassing komt, je had er zelf niet aan gedacht. Zoals ik net vertelde dat ik dingen soms niet direct vanzelfsprekend vind. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Ten slotte ervaar je altijd vrede bij Gods stem (ook al vind je het misschien niet logisch). Als de tegenpartij spreekt, maakt het je onrustig of angstig.
 • God kan spreken door dromen en visioenen. Een tijdje geleden heb ik eens een weekje elke ochtend aan God gevraagd wat Hij me wilde zeggen door de droom die ik had. Dat was leuk om te doen, elke dag haalde ik wel iets uit mijn droom wat ik zelf niet direct uit gehaald zou hebben. Visioenen kun je ook overdag hebben: een beeld dat je in je gedachten ziet van iets dat God je wil laten zien. Als we onze ogen dicht doen, zijn we allemaal in staat om ons iets voor te stellen. Dat kunnen we heel bewust zelf aansturen, bijvoorbeeld als ik nu tegen je zeg: doe je ogen dicht en denk aan een giraffe, dan zie je een giraffe voor je. Zo kun je ook je ogen sluiten en God vragen je iets te laten zien. Of het kan gebeuren dat je een beeld voor ogen krijgt wanneer je aan het bidden bent. Ik kreeg eens een beeld van God dat me liet zien wat God aan het doen was in mijn leven. Het leven kan soms voelen alsof je op een berg bent of juist dat je in een dal bent. Op dat moment had ik het gevoel me in een dal te bevinden. Toen zag ik het beeld dat God bezig was het dal beetje bij beetje op te vullen, zodat ik langzaamaan steeds hoger kwam te staan, minder in een dal. Dat ging door tot ik zelfs op een berg stond.
 • God spreekt door andere mensen heen. Soms vertelt iemand anders iets, waarvan jij ineens denkt: ‘Hé, daar kan ik echt wat mee in mijn situatie!’ Misschien bemoedigt iemand je of geeft iemand je een goed advies. Maar het kan ook zijn dat iemand een verhaal over iemand anders vertelt en dat jij daar voor jezelf een les uithaalt. Dat had ik pas ook een keer.
 • God kan spreken door muziek of door iets wat je leest. Dit werkt eigenlijk hetzelfde als wanneer God door andere mensen tot je spreekt.
 • God spreekt door situaties heen. Hij opent of sluit soms deuren in je leven. Wanneer je op een baan solliciteert maar je wordt niet aangenomen, dan zegt God daar doorheen dat Hij een ander plan voor je heeft. Dat plan is altijd beter, want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.
 • Ten slotte spreekt God ook door onze emoties. Een voorbeeld lezen we in Mattheüs 27:19, als Pilatus op het punt staat Jezus te veroordelen: ‘Terwijl hij daar zo zat om over Jezus recht te spreken, kreeg hij een bericht van zijn vrouw. Ze liet hem weten: “Bemoei je niet met deze onschuldige man. Want ik heb vannacht in een droom veel verdriet om Hem gehad.”’. De vrouw van Pilatus ervaarde Gods verdriet over het lijden van Jezus. Zelf merk ik ook wel eens dat ik, wanneer ik voor iemand bid, ineens erg verdrietig word of juist dat ik een heel opgelucht gevoel heb. Ik kan me herinneren dat ik bad voor het toen nog ongeboren kindje van vrienden van ons. Het ging niet zo goed en terwijl ik voor hem bad, voelde ik een opluchting, alsof God het probleem direct oploste. Later hoorde ik dat het probleem waar ik voor had gebeden inderdaad was weggenomen. Zo kan God door onze emoties heen spreken.

God spreekt dus en Hij spreekt op verschillende manieren. Goed om te lezen, maar nu is het ook tijd om aan de slag te gaan. Ga hier eerst zelf mee oefenen en neem daarna ook je kinderen hierin mee. Daar zullen we volgende week wat tips voor geven. Voor vandaag: neem even tijd en zoek een rustig plekje op voor jezelf. Of misschien zit je al op een rustig plekje terwijl je dit leest.

Praktische oefening voor jezelf

Stel God één of meerdere van de volgende vragen. Dit zijn een aantal mooie vragen om aan God te stellen, die je gaan helpen bij het luisteren naar Zijn stem:

 • Vader, wat wilt U tegen mij zeggen?
 • Vader, hoe denkt U over …?
 • Vader, wat kan ik het beste doen in deze situatie (noem een specifieke situatie)?
 • Vader, wat wilt U vandaag doen?
 • Vader, wat denkt U als U aan mij denkt?
 • Vader, wie mag ik bemoedigen en waarmee?

Word na elke vraag even stil en wacht af welke gedachte er in je opkomt. Het kan ook zijn dat je aan een bepaald Bijbelgedeelte moet denken. Niet zo lang geleden moest ik, toen ik aan het bidden was, aan Spreuken 19 denken. Ik wist niet waarom, maar toen ik het ging lezen, bleek daar een hele mooie tekst in te staan die ik kon gebruiken voor het kinderwerk in onze kerk waar ik mee bezig was. Soms krijg ik ook wel eens niet direct een antwoord. Dan maakt God iets op een later moment duidelijk. Dan kan Hij bijvoorbeeld spreken door iets wat je hoort, ziet of leest ergens. Maar om te oefenen met het verstaan van Gods stem, is het wel heel goed om ook op dit moment een antwoord te verwachten. Reageert God niet direct, stel dan een andere vraag. Op sommige vragen geeft God bijna altijd direct antwoord. Wat ik bijvoorbeeld af en toe doe, is God vragen wie ik mag bemoedigen en waarmee. Dan moet ik bijna altijd wel aan iemand denken en krijg ik bepaalde woorden of een Bijbelgedeelte in gedachten. Dat app ik dan vaak even naar diegene of ik stuur een persoonlijk kaartje. Erg bijzonder om te doen en steeds opnieuw zijn mensen er blij mee om die woorden te ontvangen!

Ik ben benieuwd wat God tegen jou heeft gezegd. Als je het leuk vindt, mag je hieronder reageren. Is het nog niet gelukt om Gods stem te verstaan, blijf het dan proberen. Ik weet zeker dat God graag tot jou persoonlijk wil spreken!

Imke