Over Imke

Imke Wijnhorst
Ervaring en passie

Imke Wijnhorst, MSc. werkt vanuit Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie als ontwikkelingspsychologe. Na haar studie ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft zij een Bijbelschool gevolgd waarin de focus lag op kinderen. Bovendien heeft zij veel ervaring in het werken met kinderen, onder andere door kinderkampen en kinderwerk in de kerk. Ook is ze zelf moeder van een zoontje.

Het is haar passie dat kinderen en gezinnen tot bloei komen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen van God, en als een kind de ruimte krijgt om zich goed te ontwikkelen, dan kunnen deze maximaal worden benut. Dat is genieten, zowel voor het kind als voor de ouders.

Het Torenkamertje

Bij Het Torenkamertje verzorgt Imke psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen, zoals intelligentieonderzoek als sociaal- emotioneel onderzoek. Vanuit dit onderzoek is het haar doel om adviezen te geven waar kinderen mee verder worden geholpen.

Beroepsvereniging & registratie

Mw. W.J. Wijnhorst, MSc.
Psycholoog

NIP lidmaatschapsnummer: 234023
SKJ registratienummer: 130006004

Wilt u een klacht indienen over het functioneren van Imke als psycholoog? Meer informatie over hoe u dat kunt doen, vindt u hier.

Bekend van: